نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ماهیت آمریکا و دول مرتجع عربی زمان جنگ برای ما مشخص‌شده و امروز نیازی به محک زدن آنان نداریم. 08/13/1397 - 08:46
اشتراک در شهدای داشجوی نهاوند