نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهاوند گفت: کمبود مواد اولیه اساسی از جمله چوب و چسب سد راه کارگاه‌های تولیدی مبل و ‌منبت نهاوند است. 06/21/1397 - 08:49
اشتراک در رئیس اداره میراث فرهنگی نهاوند