نمایش 1 - 1 از 1
با حضور بسیجیان همیشه در صحنه شهرستان نهاوند رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) در شهرستان نهاوند آغاز شد. 06/17/1397 - 10:52
اشتراک در اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله(ص) نهاوند