نمایش 1 - 1 از 1
رئیس پلیس راه استان همدان: رئیس پلیس راه استان همدان گفت: سرعت گیرهای غیر قانونی و غیر مجاز جاده نهاوند-فیروزان تقاطع روستای کفراش جمع آوری شدند. 02/24/1397 - 00:21
اشتراک در سرعت گیر غیر مجاز