نمایش 1 - 1 از 1
دادستان نهاوند گفت: تا مشخص شدن وضعیت نهایی ساماندهی سراب گاماسیاب گرفتن عوارض از خودروها در این مکان تفریحی و توریستی غیر قانونی است . 01/14/1397 - 01:28
اشتراک در غیرقانونی بودن