نمایش 1 - 2 از 2
مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان نهاوند گفت: فرآورده‌های دارویی مخدر و غیر مجاز از مراکز فروش لوازم آرایشی بهداشتی در این شهرستان جمع آوری شد. 05/17/1397 - 08:57
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند از پلمپ یک واحد دندان‌سازی که در امور دندانپزشکی مداخله می‌کرد خبر داد. 11/05/1396 - 08:52
اشتراک در دندانسازی متخلف