نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند گفت: در شهرک صنعتی نهاوند ۲۲ واحد صنعتی مستقر می‌باشند که از این تعداد ۱۱ واحد صنعتی غیرفعال هستند. 08/23/1396 - 08:44
اشتراک در اداره صنعت و تجارت نهاوند