نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند گفت: در حال حاضر تعداد 9 کتابخانه عمومی در شهرستان نهاوند با نزدیک به 120 هزار جلد کتاب و هفت هزار و 752 عضو وجود دارد . 08/22/1396 - 15:01
اشتراک در سرانه کتاب