نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان همدان: رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان همدان گفت: دمای همدان از امشب تا سه روز آینده بین 2 تا 5 درجه کاهش می‌یابد. 08/21/1396 - 07:29
اشتراک در سرد