نمایش 1 - 2 از 2
همزمان با سراسر کشور مردم مومن و انقلابی نهاوند نیز بعد از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمای از سپاه پاسداران اعلام حمایت کردند. 01/23/1398 - 19:09
روحانی و ورزشکار نهاوندی با ثبت رکورد جدید در میل‌زنی اظهارات ترامپ را محکوم کرد و حمایت ورزشکاران و مردم ایران اسلامی را از سپاه اعلام کرد. 08/04/1396 - 09:03
اشتراک در حمایت از سپاه