نمایش 1 - 2 از 2
باغات گردوی نهاوند این روزها حال و روز خوبی ندارند و کرم خراط خسارات زیادی را به باغداران نهاوندی وارد کرده و باعث نابودی درختان گردو شده است. 08/21/1396 - 09:27
بهرام نیا: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود سردخانه نگهداری میوه یکی از مهترین مشکلات باغداران نهاوندی است که این مشکل سبب شده است محصولات باغی نهاوند روی دست کشاورزان بماند. 07/21/1396 - 10:43
اشتراک در باغداران نهاوند