نمایش 1 - 3 از 3
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: با توجه به وجود خشکسالی‌های پی درپی ولزوم استفاده بهینه از مصرف آب وهمچنین بهره برداری بیشتر از درختان کم آب بر مانند سال گذشته ۱۶ هزار اصله نهال پسته بین باغداران نهاوندی توزیع می‌شود. 01/10/1397 - 00:19
باغات گردوی نهاوند این روزها حال و روز خوبی ندارند و کرم خراط خسارات زیادی را به باغداران نهاوندی وارد کرده و باعث نابودی درختان گردو شده است. 08/21/1396 - 09:27
بهرام نیا: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود سردخانه نگهداری میوه یکی از مهترین مشکلات باغداران نهاوندی است که این مشکل سبب شده است محصولات باغی نهاوند روی دست کشاورزان بماند. 07/21/1396 - 10:43
اشتراک در باغداران نهاوند