نمایش 1 - 1 از 1
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: عملیات احداث ساختمان ""MRI بیمارستان شهید آیت‌الله قدوسی نهاوند 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 07/12/1396 - 09:41
اشتراک در ساختمان MRI