نمایش 1 - 1 از 1
شهرستان نهاوند در حوزه حمل و نقل و ترافیک دارای مشکلات متعددی بوده که متاسفانه با وجود برگزاری جلسات شورای ترافیک، اجرایی نشدن مصوبات مشکلی را از این شهرستان برطرف نکرده است. 03/29/1396 - 08:28
اشتراک در جلسه شورای ترافیک نهاوند