نمایش 1 - 1 از 1
مسئول اورژانس شهرستان نهاوند گفت: پرسنل فوریت‌های پزشکی نهاوند که به‌صورت اتفاقی با پیرمردی 70 ساله که دچار ایست قلبی شده بود مواجه می‌شوند، موفق شدند جان او را نجات دهند. 10/22/1395 - 07:40
اشتراک در پیرمرد 70 ساله