نمایش 1 - 3 از 3
رئیس بنیاد مسکن نهاوند: رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند از صدور سند مالکیت برای ۹۷ درصد مساکن روستایی این شهرستان خبر داد. 07/24/1397 - 07:41
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهاوند از اخذ سند مالکیت حدود ۱۰ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد. 06/12/1397 - 00:06
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند گفت: تا کنون برای ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان نهاوند معادل ۸۷ درصد واحدهای روستایی سند مالکیت صادر شده است. 10/14/1395 - 08:29
اشتراک در سند مالکیت