نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت درمان نهاوند گفت: پس از پیگیری‌های فراوان و درخواست‌های مردم، رادیولوژیست خانم به کادر درمانی شبکه بهداشت و درمان نهاوند اضافه شد. 10/10/1395 - 12:37
اشتراک در رادیولوژیست زن