نمایش 1 - 1 از 1
مدیر سابق بیمارستان علیمرادیان نهاوند به‌عنوان مسئول تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان جدید این شهرستان منصوب شد. 09/24/1395 - 07:26
اشتراک در مدیر تجهیز و نگهداری