نمایش 1 - 1 از 1
در بازدید از بیمارستان جدید نهاوند مطرح شد قائم مقام وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان جدید نهاوند گفت: کارکنان این بیمارستان از طریق رقابت و در محیطی سالم انتخاب می‌شوند تا همه‌کسانی که واجد شرایط هستند بتوانند شانس داشته باشند. 07/30/1395 - 16:06
اشتراک در قائم مقام وزیر بهداشت