نمایش 1 - 3 از 3
با حضور مسئولان در زورخانه پوریای ولی نهاوند و با یاد شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو از آتش‌نشانان شهرستان نهاوند قدردانی شد. 12/10/1395 - 17:29
هم‌زمان با ایام ماه محرم ورزشکاران ورزش پهلوانی و باستانی شهرستان نهاوند در زورخانه پوریای ولی این شهرستان عزاداری کردند. 08/11/1395 - 15:44
هم‌زمان با ایام ماه محرم ورزشکاران ورزش پهلوانی و باستانی شهرستان نهاوند در زورخانه پوریای ولی این شهرستان عزاداری کردند. 07/20/1395 - 10:12
اشتراک در زورخانه پوریای ولی نهاوند