نمایش 1 - 2 از 2
همزمان با سراسر کشور مردم مومن و انقلابی نهاوند نیز بعد از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمای از سپاه پاسداران اعلام حمایت کردند. 01/23/1398 - 19:09
نمازگزاران شهرستان نهاوند بعد از برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه راهپیمایی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را برگزار کردند و بر ترویج و همگانی شدن این فریضه الهی تأکید کردند. 07/16/1395 - 15:30
اشتراک در نماز گزاران نهاوند