نمایش 1 - 3 از 3
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند از تخلف 20 واحد نانوایی در این شهرستان خبر داد. 05/03/1397 - 21:05
فرماندار نهاوند: فرماندار نهاوند بابیان اینکه کلاس‌های آموزشی برای نانوایان باید برگزار شود، گفت: وضعیت بهداشتی برخی نانوایی‌های نهاوند مطلوب نیست. 05/02/1395 - 04:04
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند خبر داد: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند از معرفی ۱۴۴ واحد نانوایی متخلف در نهاوند به تعزیرات حکومتی خبر داد. 04/31/1395 - 04:33
اشتراک در نانوایی های نهاوند