نمایش 1 - 3 از 3
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد: رئیس جهاد کشاورزی نهاوند از مبارزه با سن غلات در ۱۲ هزار هکتار از مزارع نهاوند خبر داد. 02/27/1397 - 01:21
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: مبارزه با آفت سن غلات و علف‌های هرز زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی در بیش از 18 هزار هکتار از مزارع شهرستان نهاوند انجام‌شده است. 02/07/1395 - 14:10
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: به منظور حفظ و رویش محصولات با کیفیت غلات کار مبارزه با سن غلات و همچنین مبارزه با علفهای هرز در سطح بیش از 31 هزار هکتار از مزارع غلات آبی و دیم نهاوند آغاز شد. 01/27/1395 - 15:17
اشتراک در سن غلات