نمایش 1 - 2 از 2
نمازگزاران یزدی در اعتراض به سخنان حساسیت برانگیز روحانی و مصادره شهرشان توسط یک جناح سیاسی بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند. 12/22/1394 - 13:41
مسئولین یزدی با توجه به استقبال سرد مردم شهرهای مختلف از حسن روحانی و البته عواقب آن سعی داشتند تا به نوعی در سفر به یزد سنگ تمام بگذارند. 12/18/1394 - 12:37
اشتراک در یزد