نمایش 1 - 3 از 3
رئیس اداره محیط زیست شهرستان نهاوند گفت: بانویی که ۲ بار از ناحیه دست دچار گزش یک رشته مار سمی شده بود از کشتن آن توسط همسرش جلوگیری کرده و مار را تحویل محیط زیست داد. 04/10/1398 - 15:19
آغاز کارآفرینی یک بانوی بسیجی نهاوندی با کمک بسیج سازندگی فاطمه نثاری بانوی بسیجی نهاوندی کارآفرینی‌ را در سال 95 از بسیج سازندگی شروع کرد و اکنون برای 51 نفر ایجاد اشتغال کرده و 18 هنرجوی خود را بیمه کرده است. 09/02/1397 - 01:32
صنایع دستی را باید تبلیغ رایگان گردشگری دانست یک بانوی هنرمند نهاوندی از سال 1381با اخذ مجوز از سازمان بازرگانی فعالیت خود را در زمینه فرش دستباف آغاز کرد و با سرمایه‌ای اندک سرمایه شخصی خود هنرش را گسترش داد. 09/24/1394 - 08:36
اشتراک در بانوی نهاوندی