نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد فرمانده نیروی انتظامی نهاوند گفت: سارقین 41 رأس گوسفند از یکی از روستاهای نهاوند توسط پلیس دستگیر شدند. 08/15/1398 - 12:05
فرمانده انتظامی نهاوند: فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: 4 سارقان حرفه ای خودرو و احشام در این شهرستان دستگیر شدند. 09/20/1394 - 17:43
اشتراک در احشام