نمایش 1 - 7 از 7
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نهاوند گفت: «پس از یافتن سرنخی از معبد لائودیسه، فصل پنجم کاوش برای بیرون کشیدن این معبد از دل منطقه دوخواهران نهاوند به پایان رسید.» 05/14/1399 - 08:37
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نهاوند گفت: ادامه کاوش منطقه دوخواهران نیازمند صدور مجوز است که چند روز دیگر با اخذ مجوز فاز دوم فصل اول کاوش مجدد از سر گرفته می‌شود. 04/23/1398 - 08:10
مسئول تیم عملیات کاوش معبد لائودیسه نهاوند گفت: عملیات دوره چهارم کاوش معبد لائودیسه نهاوند که از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود تا فراهم شدن شرایط لازم متوقف شد. 04/19/1398 - 08:49
سرپرست تیم کاوش معبد لائودیسه نهاوند گفت: با توجه به اینکه کاوش بخشی از محوطه لائودیسه انجام گرفته و در حال حاضر امکان لازم برای ادامه فعالیت در آن میسر نیست ادامه عملیات در صورت فراهم نشدن شرایط و اخذ تصمیمات بعدی متوقف می‌شود. 04/08/1398 - 13:35
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان نهاوند گفت: آغاز کاوش منطقه معبد لائودیسه در نهاوند نیازمند اعتبار 200 میلیون تومانی است. 09/28/1397 - 15:33
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند گفت: طبق برآوردهای به عمل آمده برای کشف نهایی معبد لائودیسه حدود 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تخصیص اعتبار آن به صورت مرحله ای صورت می گیرد. 08/08/1396 - 15:37
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند گفت: معبد لائودیسه یکی از آثار باستانی دوران سلوکیه است که در منطقه دوخواهران نهاوند واقع شده که در صورت کشف این معبد گردشگری شهر نهاوند متحول شده و این شهرستان در سطح ملی و جهانی مطرح میشود. 05/30/1394 - 11:56
اشتراک در لائودیسه