نمایش 1 - 2 از 2
کارشناس هواشناسی استان همدان از تغییر نامحسوس هوا تا اواخر هفته جاری خبر داد. 10/22/1395 - 16:22
شهرستان نهاوند با 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان همدان است کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: دمای هوای شهرستان نهاوند با 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان همدان در 24 ساعت گذشته بوده است. 05/21/1394 - 14:09
اشتراک در گرمترین نقطه