نمایش 1 - 10 از 51
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند، از رفع مشکل تامین آب ۴ واحد صنایع کانه‌آرایی در این شهرستان خبر داد. 05/23/1398 - 09:21
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند خبر داد دادستان نهاوند گفت: با توجه به دفع غیراصولی زباله‌های عادی و عفونی در شهرستان نهاوند در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده است. 05/15/1398 - 08:45
با حضور دادستان نهاوند در زندان مشکلات مددجویان نهاوندی بررسی شد. 05/14/1398 - 08:12
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند گفت: کنگره ملی بزرگداشت شهید آیت الله قدوسی در نهاوند برگزار می شود. 05/14/1398 - 08:10
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند خبر داد دادستان نهاوند از صدور دستورات قضایی برای شناسایی مسیل‌ها و رفع تصرفات از حریم رودخانه‌ها و بستر آن توسط اداره منابع آب در سال ۹۸ خبر داد. 05/08/1398 - 08:34
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند به میزان خبر داد دادستان نهاوند گفت: در کمیته صیانت از اراضی ملی در سال جاری از ۶۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شده است. 04/18/1398 - 08:52
دادستان نهاوند: دادستان انقلاب و عمومی شهرستان نهاوند گفت: فاصله فضای دانشگاهی با ارگانهای اجرایی جهت ارتقای توسعه پایدار شهری باید کاهش پیدا کند. 03/09/1398 - 08:36
فرمانده سپاه نهاوند: فرمانده سپاه نهاوندگفت: مثلث شوم عبری، عربی و غربی به دنبال ایجاد شکاف و سواستفاده از فضای مجازی و احساسات جوان ایران اسلامی است. 02/26/1398 - 08:13

صفحه‌ها

اشتراک در دادستان نهاوند