نمایش 1 - 4 از 4
رئیس اوقاف نهاوند خبر داد رئیس اوقاف و امور خیریه نهاوند از وقف یک قطعه زمین کشاورزی در روستای دهبوره این شهرستان خبر داد. 08/17/1397 - 11:09
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند از ثبت یک وقف جدید در شهرستان نهاوند خبر داد. 03/10/1397 - 14:32
کارشناس فرهنگی اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند از ثبت یک وقف جدید با نیت ساخت زینبیه(س) در شهر گیان برای برگزاری مراسم فرهنگی، مذهبی و قرآنی خبر داد. 10/24/1396 - 08:03
وقف زمین 50 میلیون تومانی در روستای ده موسی نهاوند رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند خبر داد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند گفت: یک قطعه زمین به مساحت هزار متر و به ارزش تقریبی 50 میلیون تومان در روستای ده موسی نهاوند وقف شد. 04/23/1394 - 13:39
اشتراک در وقف زمین