نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های اماکن ورزشی وزارت ورزش گفت: 1000 پروژه ملی نیمه‌کاره ورزشی در کشور وجود دارد که در صورت تخصیص اعتبار نیمی از این پروژه‌ها تکمیل می‌شود. 07/17/1398 - 13:45
جلسه استیضاح شهردار نهاوند نیمه‌تمام ماند جلسه استیضاح شهردار نهاوند با خروج 4 نفر از موافقان شهردار از جلسه، نیمه‌تمام ماند. 04/10/1394 - 08:15
اشتراک در نیمه تمام