به گزارش پایگاه خبری گرو :در مسابقات آغاز فصل دو و میدانی کشور که در شیراز برگزار شد دونده نهاوندی خوش درخشید .

محمد خزایی دونده خوش نام نهاوندی که درسال 91به خاطر مصدومیت نتوانست درمسابقات کشوری حضوری چشمگیرداشته باشد باشروع فصل جدید گل کاشت و با درخشش در مسابقات بزرگسالان کشوردرماده 10هزارمترعنوان اولی راکسب کرد.

خزایی در ماده 5هزارمتر هم دوم کشور شد این دونده درشروع سال باقدرت دوباره به میدان بازگشت وحالا باکسب این مقامها دوباره به اردوی تیم ملی کشور دعوت می شود .