تازه های سایت

کد مطلب: 50220
3. تير 1401 - 13:36
مسئول اطلاع رسانی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند، گفت: مردم تخلف نانوایی ها در استفاده از کارتخوان را به اتاق اصناف و جهاد گزارش دهند.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، مسئول اطلاع رسانی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند گفت: با توجه به اینکه نانوایی ها به دستگاه کارتخوان مجهز شده و فروش نان توسط این کارتخوان ها امکان پذیر و پس از این یارانه براساس فروش نان به نانوایی ها تعلق می گیرد،برای جلوگیری از هر گونه سواستفاده احتمالی مردم درصورت مشاهده تخلف مراتب را به جهاد و اتاق اصناف گزارش نمایند. 

داریوش جانجان تاکید کرد: مردم باید این موارد را هم مد نظر داشته باشند نخست اینکه دقت نمایند کارتخوان نانوایی بجز درمحل نانوایی حق استفاده در جا یا محل دیگری استفاده نگردد. 

وی افزود: همچنین پولی که از کارت کشیده می شود بابت تعداد نان های خریداری شده باشد و نانوا حق اینکه تعداد بیشتری کارت بکشد و اضافه دریافتی را بصورت نقدی به مشتری بازگرداند، را ندارد. 

دیدگاه شما