تازه های سایت

کد مطلب: 49959
6. خرداد 1401 - 16:15

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، مسئول اطلاع رسانی اداره تعزیرات حکومتی نهاوند، گفت: نظر به جلسه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات و جریمه های تعزیرات حکومتی به اطلاع واحدهای صنفی می رساند نسبت به رعایت قوانین و مقررات صنفی مانند نصب نرخنامه بروی اجناس، صدور فاکتور برای مشتری، ارائه فاکتور خرید اجناس به بازرسین، امتناع از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب ، احکتار  و رعایت موازین بهداشتی اقدام نمایند.

داریوش جانجان گفت: در غیر اینصورت هیچگونه توجیهی در صورت معرفی به تعزیرات قابل قبول نمی باشد.

لازم به ذکر می باشد که جریمه عدم درج قیمت از ۲۶۰ هزارتومان به ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون، جریمه عدم صدور فاکتور برای مشتری، عدم ارئه فاکتورخرید به بازرسین از ۲۰۰ هزارتومان به ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان و جریمه گرانفروشی، کم فروشی، احکتار  و عرضه خارج از شبکه به ۵ برابر ارزش ریالی تخلف افزایش یافته است، بعنوان مثال اگه شخصی مرتکب ۱ میلیون تومان گرانفروشی شود،  مبلغ ۵ میلیون تومان جریمه می شود. همچنین علاوه بر جریمه های مذکور پلمپ، نصب پارچه بعنوان معرفی متخلف و ابطال پروانه کسب در انتظار متخلفین می باشد.

دیدگاه شما