تازه های سایت

کد مطلب: 48733
21. دى 1400 - 8:37

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند، اظهار کرد: کارشناسان این اداره در راستای  اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی با حضور در کارخانه های تولید لبنیات احسان سپید، نیکو نام، کیمیا پنیر و گلبرگ ضمن بازرسی واحد های یاد شده نسبت به نمونه برداری از پساب‌های خروجی سیستم‌های تصفیه خانه‌ ایی مستقر در آن واحدها جهت سنجش فاکتورهای میکروبی و شیمیایی اقدام نمودند.

قیاسی افزود چنانچه پسابهای خروجی واحدهای مذکور بیش از استانداردهای زیست محیطی باشد ،واحد تولیدی مورد ابلاغ اخطار زیست محیطی واقع می‌گردد و اگر ظرف مهلت داده شده رفع موجبات آلودگی ننماید ،نام واحد آلاینده در لیست فصلی صنایع آلاینده استان درج ،که در همین ارتباط واحد آلاینده ملزم خواهد بود یک درصد فروش خود را به عنوان عوارض سبز به امور مالیاتی پرداخت نماید و اگر آلودگی استمرار داشته باشد از طریق مراجع قضایی پیگیری‌های لازم جهت کیفر متصدی و تعطیلی موقت کارخانه تا رفع آلودگی معمول می گردد.

دیدگاه شما