تازه های سایت

کد مطلب: 48380
15. آذر 1400 - 7:45
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا گفت: ۱۴ هزار و ۲۴۵ دز در نوبت اول و ۱۰ هزار و ۵۸۹ دز در نوبت دوم واکسن کرونا برای نوجوانان نهاوند تزریق شده است.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، محمد خزائی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به روند واکسیناسیون نوجوانان استان اظهار کرد: تا ۱۳ آذرماه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ دز در نوبت اول و ۸۷ هزار و ۱۱ دز در نوبت دوم از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن کرونا تزریق شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان واکسن تزریق شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی در استان برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در دز اول ۸۸.۵ درصد و دز دوم ۶۳.۸ درصد است گفت: ۴۷ هزار و ۱۶۲ دز در نوبت اول و ۳۴ هزار و ۱۱۹ دز در نوبت دوم  برای نوجوانان شهرستان همدان واکسن تزریق شده که ۹۱.۵ درصد جمعیت نوبت اول و ۶۶.۱ درصد نوبت دوم را دریافت کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۲۴۵ دز در نوبت اول و ۱۰ هزار و ۵۸۹ دز در  نوبت دوم واکسن کرونا برای نوجوانان نهاوند تزریق شده است عنوان کرد: در این شهرستان دز اول ۹۱.۱ درصد جمعیت و دز دوم ۶۷.۷ درصد جمعیت را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان ملایر ۲۰ هزار و ۹۶۵ دز در نوبت اول و ۱۴ هزار و ۶۵۰ دز در نوبت دوم واکسن کرونا تزریق شده است، گفت: ۸۳ درصد جمعیت نوبت اول و ۵۸ درصد نوبت دوم را دریافت کردند.

خزائی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۸۳ دز در نوبت اول و ۷ هزار و ۶۰ دز نوبت دوم برای نوجوانان کبودراهنگ واکسن کرونا تزریق شده که ۸۶ درصد جمعیت نوبت اول و ۶۰.۲ درصد نوبت دوم را دریافت کردند افزود: ۳ هزار و ۳۳۷ دز در نوبت اول و ۲ هزار و ۴۸۲ دز در نوبت دوم واکسن کرونا برای نوجوانان شهرستان فامنین تزریق شده که ۹۲.۴ درصد جمعیت نوبت اول و ۶۸.۷ درصد نوبت دوم واکسن را تزریق کرده‌اند.

وی با اشاره به جمعیت ۳ هزار و ۴۸۱  نوجوانان شهرستان درگزین که دز اول واکسن ۳ هزار و ۱۸۶ با ۹۱.۵ درصد و دز دوم ۲ هزار و ۴۸۲ دز با ۷۱.۱ درصد تزریق شده است خاطرنشان کرد: جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال رزن ۶ هزار و ۷۵۶ نفر هستند که ۶ هزار و ۹۵ دز در نوبت اول و ۴ هزار و ۲۴۸ دز در نوبت دوم برای آنها واکسن کرونا تزریق شده که نوبت اول ۹۰.۲ درصد جمعیت و نوبت دوم ۶۲.۸ درصد را شامل می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا با بیان اینکه ۸ هزار و ۱۱۹ نفر جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال تویسرکان هستند که در نوبت اول ۶ هزار و ۸۷۹ دز و در نوبت دوم ۴ هزار و ۸۹۲ دز واکسن کردنا به آنها تزریق شده که ۸۴.۸ درصد جمعیت دز اول و ۶۰.۲ درصد دز دوم را دریافت کرده‌اند، گفت: ۱۰ هزار و ۱۸۳ نفر جمعیت نوجوان شهرستان بهار هستند که میزان واکسن تزریق شده به آنها  ۸ هزار و ۷۴۸ دز اول یعنی ۸۵.۹ درصد جمعیت و ۶ هزار و ۹۴۹ دز دوم یعنی ۶۳.۷ درصد جمعیت را در برمی‌گیرد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما