تازه های سایت

کد مطلب: 45341
12. اسفند 1399 - 8:30
افزایش سرمایه ۹ شرکت بورسی به تایید حسابرس، هیات مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، افزایش سرمایه شرکت‌های صنایع کاشی و سرامیک سینا، پخش البرز، بانک خاورمیانه و آلومینیوم ایران ، کشت و صنعت شریف آباد، ایتالران،‌کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور و همکاران سیستم به تایید حسابرس، هیات مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد «کساوه» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵۲۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۷۳۲,۳۵۰,۶۹۷,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های در دست شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

شرکت پخش البرز
شرکت پخش البرز با نماد «پخش» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال به مبلغ هشت هزار و ۶۴۶ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تامین سرمایه در گردش، اصلاح ساختار مالی، کارآمد سازی دارایی ها ، کاهش ریسک مالی به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت بانک خاورمیانه
شرکت بانک خاورمیانه با نماد «وخاور» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بیات رایان) رسیده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷ مهرماه به تایید هیات مدیره رسیده بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

شرکت آلومینیوم ایران
شرکت آلومینیوم ایران با نماد «فایرا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آلومینیوم ایران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشد و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵ هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۶۱۳ هزار ریال با افزایش ۴ هزار و ۴۳۱ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال به مبلغ    ریال رسیده است.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور تامین سرمایه در گردش و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر خواهد بود.
خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت صنایع بهداشتی ساینا
شرکت صنایع بهداشتی ساینا با نماد «ساینا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع بهداشتی ساینا  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال با افزایش ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین بخشی از مخارج طرح توسعه و اصلاح ساختارمالی خواهد بود.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.

خاطرنشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شرکت کشت و صنعت شریف آباد با نماد «زشریف» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۴۰۴,۷۸۷ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۸۸۴۷۸۷ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت ایتالران
شرکت ایتالران با نماد «کایتا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۸۵۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور با نماد «زبینا» در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۶۴۰,۰۳۱ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۲۴۰۰۳۱ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت همکاران سیستم
شرکت همکاران سیستم با نماد سیستم(همکاران) در اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد: با توجه به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۴۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

منبع:نبض بورس

دیدگاه شما