تازه های سایت

کد مطلب: 45257
6. اسفند 1399 - 8:55

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت با انتشار لحظه زیبای نماز ظهر در بیمارستان رازی اهواز نوشت: غیر ازمن که برایت خدایی کرده است؟ (اعراف ۵۹)

پس کجا میروی؟(تکویر ۲۶)

من همانم که وقتی میترسی به تو امنیت می دهم (قریش ۳)

برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم (فجر ۲۸)

تایک بار دیگر دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم. (مائده)

دیدگاه شما