تازه های سایت

کد مطلب: 41618
25. ارديبهشت 1399 - 20:00
در شرایطی که صحبت از درآمدزایی میلیاردی کارگزار پرسپولیس می‌شد، اکنون عنوان می‌شود که بخش قابل توجهی از آن قرض‌الحسنه بوده و این باشگاه بایستی آن را پس دهد.

به گزارش پایگاه خبری  تحلیلی گرو، قرارداد باشگاه پرسپولیس با کارگزار مالی، موجب انتقادات و ابهامات گسترده ای شده است. روز گذشته گزارشی درباره این قرارداد منتشر شد که امروز، ابعاد عجیب دیگری از آن در اختیار ما قرار گرفته است. این بار، ماجرا مربوط به عایدی و پرداختی ها به پرسپولیس است.

در محافل خبری و به صورت غیررسمی عنوان می شد شرکت آتیه داده پرداز مدعی است تاکنون رقمی معادل ۲۵ میلیارد تومان به پرسپولیس واریزی داشته است. اما اسناد نشان می دهد در صورت صحت چنین رقمی برای پرداخت، بیش از ۱۵ میلیارد آن به صورت قرض الحسنه بوده و باشگاه بایستی در مدت زمانی مشخص، آن را پس دهد. در این مدت، همواره این سوال مطرح شده که چرا مدیران وقت پرسپولیس حاضر شدند به چنین شرایطی تن دهند؟ 

اتفاقا در نشست دیروز خبرنگاران این سوال را از مدیران پرسپولیس پرس و جو کردند که علی رغبتی عضو هیات مدیره جواب جالبی داد: "باید این پول را برگردانیم. تکلیفمان را در الحاقیه مشخص کردیم. از ۶ ماهه دوم سال این مبلغ را به تدریج از سهم باشگاه کم و به شرکت پرداخت می‌کنیم."

رغبتی در حالی این جواب را داده که طبق قرارداد اولیه ای که بین باشگاه و کارگزار امضا شده، نحوه پرداخت به صورت دیگری تعریف شده است. این کارگزار در دو مرحله دو مبلغ متفاوت به عنوان قرض الحسنه به پرسپولیس واریزی داشته است. آنها در گام اول ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در مرحله دوم ۸ میلیارد تومان به عنوان قرض الحسنه پول داده اند. حال آن که اصل امضای قرارداد بین طرفین مبتنی بر درآمدزایی بوده اما اینکه چرا در همان ابتدا این پول تبدیل به قرض الحسنه شده، جای سوال دارد. 

در زیر می توانید توافق حاصل بین دو طرف را در قالب الحاقیه یک و دو مشاهده کنید. 

الحاقیه ۱ قرارداد شماره ۲۳۰۸/پ/۹۸ مورخ ۸ آبان ۱۳۹۸

۲. موضوع الحاقیه:

طرفین قبلاً در تاریخ ۸ آبان‌ ۱۳۹۸ قراردادی را که از این پس «قرارداد اولیه» نامیده می‌شود، به منظور مشارکت انحصاری بین طرف‌های قرارداد در ایجاد و بهره‌برداری تجاری از کلیه فعالیت‌های درآمدزای مربوط به باشگاه، منعقد نموده‌اند (با تصریح به موارد موضوع قرارداد اولیه و در همان چارچوب). اکنون طرفین تمایل دارند به منظور الحاقیه حاضر، قرارداد اولیه را به شرح ذیل تکمیل نمایند.

۳. توافقات طرفین:

به موجب این الحاقیه قرارداد و با عنایت به درخواست مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و وفق توافقات فی‌مابین مبنی بر کمک به رفع بخشی از مشکلات مالی جاری باشگاه توافق شد تا طبق شروط و تعهدات ذیل مبلغ هفتاد و پنج میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان در قالب قرض‌الحسنه با بازپرداخت هشت ماهه از سوی شرکت دراختیار باشگاه قرار گیرد. 

۱.۳ مبلغ مذکور می‌بایست حداکثر در ۸ قسط به صورت ماهیانه در مدت هشت ماه از محل درآمدهای باشگاه مندرج در قرارداد فوق‌الاشاره به شرکت  پرداخت و تسویه گردد. 

تبصره: چنانچه میزان درآمدهای باشگاه در مدت مذکور به مبلغ دریافتی از شرکت نرسید، باشگاه موظف و مکلف است، مبلغ مذکور را از محل دیگری تأمین و در موعد مقرر به حساب شرکت واریز نماید، در غیر اینصورت شرکت اختیار دارد تا در ماه یا ماه‌های بعد تا سقف ۱۰۰ درصد از درآمدهای باشگاه را کسر و مطالبات خود را اخذ نماید. 

۲.۳ چک بانک مرکزی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به شماره ۳۹۷۱۱۱۱۴۲۶ و به مبلغ هفتاد و پنج میلیارد ریال به تاریخ سررسید ۳۰ تیر ۹۹ به منظور ضمانت پرداخت قرض‌الحسنه تحویل شرکت گردید و در صورت عدم پرداخت مطالبات در موعد تعیین‌شده،‌ این چک قابل دریافت از سوی شرکت خواهد بود. 

تبصره ۲: در صورت پرداخت مطالبات مطابق تفاهمات مندرج در بند ۲.۳ الحاقیه قرارداد، چک تضمین مندرج در بند ۲.۳ ضمن صدور مفاصاحساب و اعلام تسویه مبلغ وام، به باشگاه مسترد می‌گردد. 

۳.۳ تأئیدیه هیأت مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس مبنی بر تأیید دریافت وام قرض‌الحسنه با شرایط فوق که ممهور به مهر باشگاه می‌باشد، جزو الزامات الحاقیه قرارداد فوق می‌باشد. 

*** الحاقیه ۲ قرارداد شماره ۲۳۰۸/ پ/ ۹۸ مورخ ۸ آبان‌ ۱۳۹۸

۳. موضوع الحاقیه:

طرفین قبلاً در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ قراردادی را که از این پس «قرارداد اولیه» نامیده می‌شود به منظور مشارکت انحصاری بین طرف‌های قرارداد در ایجاد و بهره‌برداری تجاری از کلیه فعالیت‌های درآمدزای مربوط به باشگاه، منعقد نموده‌اند (با تصریح به موارد موضوع قرارداد اولیه و در همان چارچوب). اکنون طرفین تمایل دارند به منظور الحاقیه حاضر، قرارداد اولیه را به شرح ذیل تکمیل نمایند. 

۳. توافقات طرفین: به موجب این الحاقیه قرارداد و با عنایت به درخواست مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و وفق توافقات فی‌مابین مبنی بر کمک به رفع بخشی از مشکلات مالی جاری باشگاه توافق شد تا طبق شروط و تعهدات ذیل مبلغ هشتاد ریال معادل هشت میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه با بازپرداخت یک ماهه از سوی شرکت دراختیار باشگاه قرار گیرد. 

۲.۳ چک بانک مرکزی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به شماره ۳۹۸۰۷۹۹۳۲۲ و به مبلغ هشتاد میلیارد ریال به تاریخ سررسید ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ به منظور بازپرداخت قرض‌الحسنه تحویل شرکت گردید و در صورت عدم وصول چک مذکور در موعد تعیین شده چک بانک پاسارگاد آقای رضا یلوه به شماره ۱۰۷۸.۴۳۹۸۳۲ و تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ قابل دریافت از سوی شرکت خواهد بود. 

تبصره ۲: در صورت وصول مطالبات مطابق تفاهمات مندرج در بند ۲.۳ الحاقیه قرارداد، یکی از چک‌های وصول نشده مندرج در بند ۲.۳ ضمن صدور مفاصاحساب و اعلام تسویه مبلغ وام، به باشگاه مسترد می‌گردد. 

۳.۳ تأییدیه هیأت مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس مبنی بر تأیید دریافت وام قرض‌الحسنه با شرایط فوق که ممهور به مهر باشگاه می‌باشد، جزو الزامات الحاقیه قرارداد فوق می‌باشد.

با توجه به اینکه رغبتی عنوان کرده در ۶ ماه آینده از سهم باشگاه این پول تسویه می شود، این پرسش ایجاد می شود که میزان درآمدزایی این باشگاه و کارگزار مورد نظر در ماه های گذشته چقدر بوده است؟ چرا پرسپولیس باید از شرکتی که موظف به درآمدزایی بوده، به عنوان قرض الحسنه و در زمان بندی مشخص و کوتاه، باید پول بگیرد؟ پس تکلیف سودآوری و درآمدزایی که در دوره امضای قرارداد از آن سخن می گفت، چه شده است؟ 

پیش از این هم در باشگاه استقلال اتفاقی مشابه (البته با برخی تفاوت ها در جزئیات و نحوه عودت پول) رخ داده بود که برخی از اعضای هیئت مدیره، کمک هایی در قالب قرض الحسنه انجام داده بودند که اکنون باید به آنها پس داده شود. همین روند مدیریتی است که در دو باشگاه استقلال و پرسوپلیس مورد نقد قرار گرفته و ابهامات و شائبه هایی را به وجود آورده است.

منبع: فارس

دیدگاه شما

شبکه اطلاع رسانی دانا
پیش بینی آب و هوای نهاوند
پایگاه اطلاع رسانی بانوان همدان
پایگاه اطلاع رسانی ورزش همدان
پایگاه خبری بهارانه شهرستان بهار
سایت خبری جهاد پرس
پایگاه خبری آوای سید جمال اسد آباد
پایگاه خبری آوای فامنین
کانال پایگاه خبری گرو در تلگرام