تازه های سایت

کد مطلب: 3906
10. آبان 1391 - 7:32
سایت گرو:مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در سومین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه موسسه خبر در گفت وگو با خبرآنلاین درباره مسائل مطرح شده در رابطه با مذاکره ایران و آمریکا با بیان این که ایران بارها درباره مسائل مختلف همچون عراق و افغانستان با آمریکا مذاکره کرده است، گفت:

 

سایت گرو:مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در سومین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه موسسه خبر در گفت وگو با خبرآنلاین درباره مسائل مطرح شده در رابطه با مذاکره ایران و آمریکا با بیان این که ایران بارها درباره مسائل مختلف همچون عراق و افغانستان با آمریکا مذاکره کرده است، گفت:

بسیاری از مذاکراتی که ایران با گروه های مختلف همچون 5+1 انجام می دهد به صورت غیر مستقیم با آمریکا است و گفت وگوی مستقیم با آمریکا نتیجه بخشی بهتری می تواند داشته باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: البته اصل مذاکره میان ایران و آمریکا نفی نشده و در سنت ما هم مذاکره با دشمن و ارتباط با آن چیز عجیبی نیست.
وی ادامه داد: عدم مذاکره مستقیم بین ایران و امریکا یک فرصتی برای کشورهای فراوانی پدید آورده است که سعی می کنند میان ایران امریکا واسطه شوند و در این میان ذی نفع باشند.
سنایی با بیان این که هرگاه خبر مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا مطرح می شود کشورهای واسطه روی این موضوع حساس می شوند و واکنش منفی نشان می دهند، گفت: از طرف دیگر مسائل میان ایران و امریکا در منطقه فراوان است و نیاز به گفت وگوی مستقیم را ضروری می کند اما مسئله این است که امریکا باید با ایران به عنوان یک قدرت برابر گفت وگو کند و جایگاه ایران را به رسمیت بشناسد و اصل بحث در این است و طبیعتا پذیرش حقوق و جایگاه ایران در عرصه های مختلف می تواند مقدمه مناسبی برای ورود به گفت وگو ها باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که مجموعا آمریکا و اروپا هم به اجتناب نا پذیر بودن قدرت ایران در منطقه رسیده اند، تاکید کرد: البته این موضوعی است که جز سیاست های کلان کشور است و در نهایت ترسیم هرگونه حرکت در این زمینه منوط به دیدگاه مقام معظم رهبری است.
وی با بیان این که فکر می کنم علاقه مندی به گفت وگو از طرف آمریکا هم وجود دارد، گفت: اما باید در انتخاب فرصت مذاکره و موقعیت مذاکره و فضایی که این مذاکره در آن صورت می گیرد اندیشیده شود و در واقع تا به حال هم فکر می کنم که عمده ملاحظه ایران در مورد مذاکره با امریکا نوع مذاکره و نوع نگاه به مذاکره بوده است اما در حال حاضر این نگاه تقویت شده است.

دیدگاه شما