تازه های سایت

کد مطلب: 3789
8. آبان 1391 - 10:13
به گزارش" سایت گرو" به نقل از صدای نهاوند، ظاهرا قرار است پرونده انتخاب فرماندار جدید نهاوند به زودی بسته شود اینکه چرا همیشه انتخاب مدیر ارشد و دیگر مدیران نهاوند با مشکل و دقت بیشتری همراه است نیاز به بازگویی خیلی از مسائل دارد ولی چیزی که همه مردم و مسئولین به آن اذعان دارند این است که نهاوند به راحتی فرصت سوزی میکند.

به هر صورت با توجه به زمان باقی مانده به پایان دولت دهم انتظار میرفت:

بعد از رفتن زارعی کوشا به قم فرماندار جدید نهاوند سریع انتخاب شود که عملا چنین اتفاقی رخ نداد و انتخاب خدایار ظفری بعنوان سرپرست حکایت از این داشت انتخاب فرماندار نهاوند پروسه زمانی طولانی را طی خواهد کرد .

در حال حاضر و با توجه به برگزاری  دو انتخابات مهم و اساسی در سال آینده که بخش زیادی از نیرو و انرژی فرماندار را در بر میگیرد بهترین گزینه برای فرمانداری نهاوند شخصی است که نسبت به مسائل و اداره و مدیریت کارهای فرمانداری اشراف و شناخت کافی و کامل داشته باشد.

ظفری سرپرست فعلی فرمانداری نهاوند بهترین گزینه برای مدت باقی مانده تا پایان دولت است او با کوله باری از 30 سال تجربه در قسمت های مختلف امور اجرایی فرمانداری و بخشداری نهاوند کاملا ظرفیت و توانایی مدیریت و اداره موضوعات مختلف شهرستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی را دارد و نسبت به همه مدیران و ادارات نهاوند و نقاط ضعف و قوت شهرستان هم شناخت  کامل دارد.

ولی شنیده میشود قرار است معاونت  یکی از فرمانداری های شهرهای استان بعنوان فرماندار نهاوند معرفی شودکه اگر چنین اتفاقی هم حاصل شود در این زمان باقی مانده تصمیم درست و منطقی است.

به هر صورت اگر اتفاق خاصی روی ندهد پرونده انتخاب فرماندار نهاوند ظرف 10 روز آینده بسته خواهد شد.

دیدگاه شما