تازه های سایت

کد مطلب: 22003
16. مهر 1393 - 11:01
رییس مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان از یک مورد چهارقلوزایی در این مرکز خبر داد.
 تولد چهار قلوها در همدان

به گزارش سایت گرو، دکترناهید رادنیا افزود: این نوزادان چهار قلو از نظر جسمانی وضعیت خوب و مناسبی دارند.

وی با بیان اینکه این چهارقلوها به علت کمبود وزن در حال حاضر در بخش NICU نگهداری می شوند افزود: وزن این نوزادان یک کیلو و 980 گرم، یک کیلو و 650 گرم، یک کیلو و 600 گرم و یک کیلو و 660 گرم است.

وی با اشاره به اینکه جنسیت این چهارقلوها سه پسر و یک دختر است افزود: مادر این کودکان 26 ساله بوده که به صورت طبیعی باردار شده است.

به طور متوسط چهار قلو زایی به میزان یک تولد از هر 47 میلیون تولد اتفاق می افتد.

منبع:ایرنا

دیدگاه شما