تازه های سایت

کد مطلب: 20457
7. مرداد 1393 - 15:11
مدیز اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: 13 درصد دانش آموزان نهاوند در مدارس هیئت امنایی تحصیل می کنند.

به گزارش پایگاه خبری گرو، علیرضا تکلو هدف از تاسیس مدارس هئیت امنایی را کیفیت بخشی به مدیریت مدارس ذکر کرد و گفت: ایجاد مدارس هئیت امنایی در واقع شیوه ای جدید از مدیریت مشارکتی است که با نظارت مردمی اداره و در این مدارس علاوه بر ایجاد تنوع در آموزش و پرورش، فعالیت های مکملی برای رشد و شکوفایی دانش آموزان ارائه می شود.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 13 درصد دانش آموزان شهرستان نهاوند معادل دو هزار 600 نفر در مدارس هئیت امنایی مشغول به تحصیل هستند و نهاوند از لحاظ میزان جذب دانش آموزان در این مدارس در رده دوم استان همدان قرار دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند با بیان اینکه کیفیت بخشی به مدارس هیئت امنایی از اولویت برنامه های آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در سال تحصیلی است، گفت: 13درصد دانش آموزان نهاوند در مدارس هئیت امنایی تحصیل می کنند.

وی اظهار داشت: بهینه کردن مشارکت های مردمی در حوزه آموزش و پرورش از اولویت های مهم دولت است.

تکلو فعالیت مدارس هئیت امنایی را از مصادیق بارز این سیاستگذاری اعلام کرد و گفت: برابر شرح وظایف قانونی در مدارس هئیت امنایی افراد ذینفع مدرسه در تصمیم گیری ها حضور دارند و 11 عضو هئیت امنای مدرسه از جمله معتمدان محل، کارشناسان تعلیم و تربیت، نماینده شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان در رابطه با مسایل آموزشی و پرورشی تصمیم گیری می کنند.

علیرضا تکلو عنوان کرد: اتخاذ تصمیم در مورد برنامه ریزی و برگزاری کلاس های فوق برنامه، جبرانی و تکمیلی از مواردی است که طبق قانون در اختیار هئیت امنا قرار دارد که می توانند وجه این کلاس ها را در زمان ثبت نام از دانش آموزان دریافت کنند.

وی اظهار داشت: از ابتدای تشکیل مدارس هئیت امنایی در شهرستان نهاوند فعالیت آنها در زمینه امور آموزشی و پرورشی مثبت بوده به گونه ای که در فصل نام نویسی این مدارس مورد اقبال اولیا قرار گرفتند و بدون هیچ محدودیتی از متقاضیان نام نویسی می شود.

تکلو گفت: برای نظارت جدی تر بر عملکرد مدارس هئیت امنایی امسال کمیته کیفیت بخشی در این اداره تشکیل شده و این کمیته از هم اکنون برنامه های خود را با بهره مندی از ظرفیت هئیت امنا در راستای نظارت بیشتر بر برنامه ها و منابع مالی آن متمرکز کرده است.

دیدگاه شما