تازه های سایت

پربیننده ها

کد مطلب: 9953
21. ارديبهشت 1392 - 13:26
پایگاه خبری گرو ، اخبار نهاوند :اعضاء هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان نهاوند و بخش هاي تابعه انتخاب شدند

 

به گزارش پایگاه خبری گرو : در اجراي ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 14 آيين نامه اجرايي آن ، جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيات اجرايي رياست جمهوري شهرستان نهاوند و بخش هاي تابعه برگزار شد و نفرات زير معرفي شدند
اعضاء اصلي هيات اجرايي رياست جمهوري شهرستان نهاوند
1.آقاي علي احسان رزاقي
2. آقاي وجيه الله ميرزايي
3. آقاي حميد الله صالح
4. آقاي محمد حسين جلالوند
5. خانم اکرم حيدري
6. آقاي حجت حيدري
7. آقاي سيد احمد سيدان
8. آقاي محمد تقي شهبازي
9. آقاي رحمت الله افصحي
اعضاء علي البدل هيات اجرايي رياست جمهوري شهرستان نهاوند
1. آقاي وهاب بحيرايي
2. آقاي علي زمانيان
3. آقاي محمد حميدي
4. آقاي عليرضا نجفي
5. آقاي رحمت الله حيدري
 
اعضاء اصلي هيات اجرايي رياست جمهوري بخش خزل
1. آقاي اله حسين قارلقي
2. آقاي نورعلي خزايي
3. آقاي جاسم نجيبي
4. آقاي ابوالحسن وحيد
5. آقاي محمد حسين جانجان
6. آقاي ذبيح الله سراقي
7. آقاي مومنعلي رضايي
8. آقاي حشمت موفق
9. آقايرضاظهيري
 
اعضاء علي البدل هيات اجرايي رياست جمهوري بخش خزل
1.آقاي غفور نيازي
2. آقاي سيد حجت اله حسيني
3. آقاي محمد حسين خزايي
4. آقاي هادي جامه بزرگ
5. آقاي محمد سعيد سياوشي
 
اعضاء اصلي هيات اجرايي رياست جمهوري بخش گيان
1. آقاي علي کياني
2. آقاي محمد کياني
3. آقاي محمد کياني
4. آقاي احمد کياني
5. آقاي کامبيز کياني
6. آقاي بختيار رمضاني
7. آقاي بهمن کياني
8. آقاي ظهير گودرزي
9. آقاي ايمان جهانيان
 
اعضاء علي البدل هيات اجرايي رياست جمهوري بخش گيان
1. آقاي حسين علي کياني
2. آقاي حسين کياني
3. آقاي رسول کياني
4. آقاي غضنفر شيراوند
5. آقاي علي کياني
اعضاء اصلي هيات اجرايي رياست جمهوري بخش زرين دشت
1. آقاي علي ترکاشوند
2. آقاي اردشير کوليوند
3. آقاي زاهد مالمير
4. آقاي گودرز شيراوند
5. آقاي علي حسن مالمير
6. آقاي عباس سلگي
7. آقاي ابوذر آزاده
8. آقاي خدا داد گودرزي
9. آقاي احتشام احمدوند
 
اعضاء علي البدل هيات اجرايي رياست جمهوري بخش زرين دشت
1. آقاي محمد نقي ملکي
2. آقاي مولايار کوليوند
3. آقاي محمد کمالوند
4. آقايکرمخدا حاصلي
5. آقاي محسن ديناروند

دیدگاه شما