نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی نهاوند گفت: در جهت اجرای هرچه بهتر طرح های آبرسانی مجمع خیرین آب رسان در این شهرستان ایجاد می شود. 08/03/1393 - 12:00
اشتراک در مجمع خیرین آبرسان در نهاوند