نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار نهاوند گفت: انتخابات میاندوره ای مجلس در نهاوند با دستور وزیر کشور برگزار می شود. 06/27/1393 - 08:46
اشتراک در خبر فوری/ انتخابات میاندوره ای مجلس در نهاوند با دستور وزیر کشور برگزار می شود/ ثبت نام کاندیدا ها از شنبه