نمایش 1 - 1 از 1
سخنگوی شورای نگهبان از نامه وزارت کشور به این شورا خبر داد و علت عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در ۲ حوزه انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» را تشریح کرد. 06/22/1393 - 15:05
اشتراک در انتخابات نهاوند لغو