نمایش 1 - 2 از 2
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از برگزاری انتخابات در ۲ حوزه انتخابیه "تفت و میبد" و "نهاوند" در اوایل آذر خبر داد. 07/01/1393 - 19:44
شورای نگهبان با برگزاری انتخابات میان‌دوره ای مجلس در نهاوند مخالفت کرد. 06/22/1393 - 14:46
اشتراک در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در نهاوند برگزار نمی‌شود