نمایش 1 - 1 از 1
نماینده ولی فقیه در سپاه نهاوند گفت: امروز مردم غزه نماد مظلومیت در جهان هستند و باید به یاری این ملت ستمدیده شتافت. 05/06/1393 - 09:33
اشتراک در مردم بی دفاع غزه نماد مظلومیت در جهان هستند