نمایش 1 - 2 از 2
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند از تولید و اجرای نمایش خیابانی با موضوع پیشگیری از اعتیاد در این شهرستان خبر داد. 08/11/1393 - 10:22
مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند از اجرای نمایش خیابانی با موضوع سالروز آزاد سازی خرمشهر در نهاوند خبر داد . 02/30/1393 - 12:53
اشتراک در نمایش خیابانی در نهاوند