نمایش 1 - 9 از 9
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اين شورا در جلسه‌ای كه به زودي تشكيل خواهد شد، نظرش را در مورد انتخابات 2 حوزه انتخابيه نهاوند و تفت و میبد اعلام می كند. 06/30/1393 - 12:00
نشست هماهنگی انتخابات میاندوره ای مجلس در نهاوند در وزارت کشور برگزار شد. 05/14/1393 - 16:50
رییس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان همدان گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نهاوند عوامل بازرسی و نظارت بر انتخابات تحرکات زود هنگام نامزدها را رصد می کنند. 04/25/1393 - 15:29
پایگاه خبری گرو: سرپرست دفتر نظارت شورای نگهبان نهاوند گفت: در صورت تائید نهایی شورای نگهبان ۸۰۰ناظرانتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی نهاوند را رصد می کنند تا از آرای مردم صیانت شود. 12/17/1392 - 08:36
پایگاه خبری گرو : بنا بر اطلاعیه وزارت کشور انتخابات میاندوره ای حوزه نهاوند در تاریخ 30 آبان برگزار می شود. 12/05/1392 - 10:22
پایگاه خبری گرو: استاندار همدان گفت: در آبان ماه سال 93 انتخابات میاندوره ای مجلس در نهاوند برگزار میشود. 12/04/1392 - 08:36
پایگاه خبری گرو : بنا بر اطلاعیه وزارت کشور انتخابات میاندوره ای حوزه نهاوند در تاریخ 30 آبان برگزار می شود. 11/30/1392 - 08:48
اشتراک در انتخابات میاندوره ای در نهاوند